Četvrtak, 14 Svibanj 2015 06:48

REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE AUTOKLUBA PAZIN

USPJEŠNA POSLOVNA 2014. GODINA ZA AUTOKLUB PAZIN

U prostorijama Autokluba Pazin u petak 08. svibnja 2015. godine održana je redovita izvještajna sjednica Skupština AK Pazin.

Na sjednici su članovi Skupštine usvojili Izvješće o izvršenju Programa rada AK Pazin za 2014. godinu, Izvješće o Izvršenju Financijskog plana poslovanja AK Pazin za 2014. godinu, Izvješće Nadzornog odbora AK Pazin za 2014. godinu, te su donijeti Program rada AK Pazin i Financijski plan poslovanja AK Pazin za 2015. godinu.

Iz godišnjih izvještaja vidljivo je da je 2014. godina bila uspješna poslovna godina te je krajem godine naša udruga imala 1714 članova, što je respektabilna brojka za Grad Pazin ali isto tako i u asocijaciji HAK-a gdje smo u vrhu ako uzmemo broj čanova u obzir sa brojem stanovnika Grada Pazina.

Iz izvjeća o izvršenju Programa rada i financijskim pokazateljima vidljivo je povećanje u odnosu na 2013. godinu u touring poslovima, broju tehničkih pregleda i registracije vozila, atesta i homologacije vozila, veći je broj kandidata u autoškoli, provedeno je više ispita u našem Ispitnom centru.

Kod poslova tehničke pomoći koji predstavljaju temelj svake priče o članstvu, a članstvo je nezamislivo bez funkcioniranja sustava tehničke pomoći koji je ustrojen da jamči optimalno pružanje usluga članovima i svim vozačima i vlasnicima vozila 24 sata na dan, 365 dana u godini. U ovom segmentu poslovanja vidljiva su povećanja usluga odvlačenja i prijevoza, otklona kvara na cesti i popravaka u radioni te besplatne dijagnostike vozila za članove. U suradnji sa HAK-om prošle godine nabavljen je novi kamion za prijevoz vozila marke MAN. Krajem godine od HAK-a dobili smo donacijom novu opremu za skidanje i balansiranje guma, regloskop za regulaciju svjetala i dijagnostički uređaj za kontrolu rada motora. Oprema će se koristiti od 2015. godine kao novost u proširenju besplatnih članskih pogodnosti. Carinski poslovi su na jako niskoj razini zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju tako da većina stranih vozila koja su završavala u cariskom skladištu više nisu carinska roba.

Prometna preventiva u funkciji povećanja sigurnosti cestovnog prometa u kojoj AK Pazin sudjeluje kao aktivni pokretač i provoditelj pogotovo u radu sa djecom predškolskog i školskog uzrasta. U vrtićima i školama provedene su prometno preventivne i edukativne akcije: Sigurno u školu s HAK-om, Sigurno u prometu, Sigurno i vješto u prometu i VIDI I KLIKNI.koja ima za cilj promoviranje nužnosti vezivanja sigurnosnog pojasa i korištenja dječjih auto sjedalica.

Lagani rast prihoda tijekom 2014. godine te racionalno ostvareni rashodi donijeli su pozitivan poslovni rezultat što je u poslovnom okruženju, ali i u dugogodišnjoj recesiji u kojem se nalazi naša država podstrek za još boljim i učikovitim poslovnim rezultatima.

Takvim usmjeravanjem poslovne politike tijela upravljanja i poslovodstva AK Pazin u odnosu na gospodarsku krizu pozicioniraju nas kao stabilnu, snažnu i uglednu udrugu u asocijaciji udruženih klubova u HAK-u ali i pozitivnog poslovnog subjekta u Gradu Pazinu.

Planovi za 2015. godini bazirani su na ostvarenjima i rezultatima iz 2014. godine uz sitne korekcije. Do 01. listopada 2015. godine moramo donijeti novi Statut AK Pazin usklađenog sa novim Statutom Hak-a, Zakonom o udrugama i Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Pošto je 2015. godina proglašena "GODINOM ČLANSTVA" prioritet nam je povećanje broja članova, ulaganje u temeljne djelatnosti te razvijanje gospodarskih djelatnosti udruge.