Petak, 16 Listopad 2015 12:02

SKUPŠTINA AUTOKLUBA PAZIN

USVOJEN PROČIŠĆENI TEKST STATUTA

Skupština Autokluba Pazin održala je 09. rujna 2015. sjednicu u prostorijama Autokluba Pazin. Tema sjednice bila je usvajanje pročišćenog teksta Statuta i imenovanje likvidatora. Predloženi Statut usklađen je sa novim Statutom HAK-a, Zakonom o udrugama i Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i negovo upisivanje u Registar udruga Republike Hrvatske.

Nakon usvajanja pročišćenog teksta Statuta Autokluba Pazin imenovan je i likvidator Ivan Hrvatin koji zastupa Autoklub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Autokluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Autokluba iz Registra udruga.

Nakon usvajanja Statuta i imenovanja likvidatora odluke su poslate nadležnom Uredu državne uprave u Pulu kako bi se promjene upisale u Registar udruga.

 Rješenjem Ureda državne uprave u Istarskoj županiji od 12. listopada 2015. godine, pročišćeni tekst Statuta upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske, odobren je upis promjena ciljeva i djelatnosti,upis gospodarskih djelatnosti, ovlaštenih osoba za zastupanje udruge i likvidatora.