Ponedjeljak, 19 Listopad 2015 10:01

SURADNJA POLICIJE I AUTOŠKOLE

PROMETNO-EDUKATIVNE RADIONICE

Autoklub Pazin u suradnji sa djelatnicima Policijske postaje Pazin već godinama provode zajedničke prometno-edukativne radionice za polaznike tečaja za vozače u našoj autoškoli. Radionice za buduće "mlade vozače"  održane su krajem tečaja za vozače 30. lipnja, 23. srpnja te za dvije grupe 29. rujna 2015. godine. Djelatnici PP Pazin upoznaju polaznike sa statističkim podacima vezano za prometne nezgode mladih vozača na našem području, najčešće greške i prekršaje koje su evidentirali te foto domumentaciju sa prometnih nezgoda. Osim toga prikazuju se i kratki filmovi vezani za brzinu, alkohol i nevezivanje sigurnosnog pojasa u vozilu. Nakon predavanja polaznici tečaja komentiraju prezentirano te postavljaju pitanja vezano za predmetnu tematiku.

U skolopu radionice polaznici se upoznaju sa djelatnostima kluba, uz obilazak poslovnih prostorija te dobivaju i informacije vezane za člansto, članska prava i pogodnosti učlanjenja u HAK  i Autoklub Pazin.

Cilj radionice je budućim mladim vozačima kroz edukativno predavanje skrenuti pozornost na greške koje ne bi smjeli raditi kao budući vozači, a sve u cilju smanjenja prometnih nezgoda sa najtežim posljedicama.