Ponedjeljak, 04 Rujan 2017 06:37

TEHNIČKI PREGLED TRAKTORA U KATUNU TRVIŠKOM

                        O B A V I J E S T

Autoklub Pazin u suradnji s Mjesnim odborom iz Katuna Trviškog organizira tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica

u subotu, 09. rujna 2017. godine u Katunu Trviškom od 8,00 sati na prostoru ispred zgrade Društvenog doma.