Četvrtak, 12 Srpanj 2018 06:54

NOVO RADNO VRIJEME STP

                                O B A V I J E S T

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA OD 17.07.2018.

                                       R A D I

UTORAK I ČETVRTAK PO NOVOM RADNOM VREMENU

                           OD 07,00  - 19,00  SATI

   RAD SA STRANKAMA OD 07,00  - 18,30  SATI

OSTALE RADNE DANE, RADNO VRIJEME OSTAJE NEPROMJENJENO